Skärgårdskryssarregeln

Följande kan du läsa här på hemsidan:

Mätregel för Skärgårdskryssare, version 2021 (PDF 680 KB)
Regelmotioner 2012 (PDF 114 KB)
KNs tolkning av hur spinnakerfallet får ledas (PDF 40 KB)

International Square Metre Skerry Cruiser Class Meeting 2005-01-29, (PDF 117 KB)

Introduction to the Square Metre Rule
An outline of the Square Metre Rule
Rules for Skerry Cruisers (Square Metre Rule), edition 2021 (PDF 679 KB)

Kort sammanfattning av regeln.

Skärgårdskryssarregeln, som antogs 1908 och reviderades 1925, har följande nio klasser: 15, 22, 30, 40, 55, 75, 95, 120 och 150 kvm klasserna. Siffrorna anger den maximala mätta segelytan och grundtanken är att segelytan skall vara begränsad, men att skrovet inom vissa regler skall var fritt.

Reglerna för skrovet tar upp fyra viktiga mått som minskar en båts fart, nämligen deplacement, köllängd, medelbredd och fribordshöjd. Dessa mått står alla i relation till en vattenlinjelängd som mäts några centimeter ovanför den verkliga vattenlinjen. Vattenlinjelängden bestämmer en båts maxfart och om man ökar den så blir båten således snabbare. Tanken är att man kan öka denna längd och alltså har möjlighet att rita en snabbare båt, men då måste man också öka de farthämmande måtten i proportion till längdökningen. I varje klass finns en lägsta tillåtna siffra för de olika måtten angiven. Om man således ritar en jakt med minsta tillåtna vattenlinjelängd så måste man också ha en viss minimistorlek på de andra fyra måtten.